Talep Formu

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen formu doldurun.

Hakkımızda

Hakkımızda

Arabuluculuk ve eğitim akademisi misyonuyla faaliyete başlamış olan şirketimizde tüm gerçek ve tüzel kişilere, kurum ve kuruluşlara arabuluculuğa elverişli bütün uyuşmazlıklarda ihtiyari ve dava şartı arabuluculuk hizmetleri verilmektedir.

Her biri, tarafsız ve bağımsız, alanlarında uzman arabulucular tarafından kurulan merkezimizde taraflara konforlu ve güvenli görüşme odalarında hizmet sunduğumuz gibi aynı zamanda tahkim, eğitim gibi hizmetler de verilmektedir.

Merkezimiz arabuluculuğa elverişli özel hukuk uyuşmazlıklarının alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi ile çözülmesi hususunda tarafları teşvik etmek, bilgilendirmek, aydınlatmak etkin şekilde iletişimi sağlayacak müzakere ve iletişim teknikleriyle başvuran ilgililerin birbirlerini doğru anlamalarını ve iletişim kurmalarını, tarafların uzlaşı ile kalıcı ortak bir çözüme ulaşmalarını sağlamaktadır.

Merkezimiz, muhtemel ihtilafları yargının da yükünü hafifletecek şekilde en aza indirmek gayesiyle dinamik ve etkili arabuluculuk ve tahkim hizmeti sunmaktadır. Uyuşmazlıkların doğru tespiti ve tarafların uzlaşı ile hızlı çözüm bulmaları gayesiyle kaliteli bir hizmet sunumu esaslı çalışma anlayışı benimsenmiştir.